Jak usunąć wirusa win32:confi


(Acer420) #1

codzienie avast mi go wykrywa jak z nim zwalczyć ?


(Acorus) #2

Pokaż ten komunikat.otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html


(Acer420) #3

Log z Gmer:

http://wklej.org/id/652893/

LOG z RSIT:

http://wklej.org/id/652902/


(Acorus) #4

Logi z OTL.


(Acer420) #5

Proszę :

http://wklej.org/id/652946/


(Acorus) #6

Pokaż jeszcze log extras.Odinstaluj Akamai NetSession Interface.Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie. Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij (Skanuj).

Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.


(Acer420) #7

Extras:

http://wklej.org/id/652978/

LOG Z TEGO WYKONANEGO SKRYPTU:

http://wklej.org/id/652979/

LOG PO SKANOWANIU:

http://wklej.org/id/652988/


(Acorus) #8

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.W OTL użyj opcji Sprzątanie.Wyłącz i włącz przywracanie systemu.

http://www.searchengines.pl/Czyszczenie ... 41981.html


(Acer420) #9

zrobiłem tak i znowu ten Shit Akamai zainstalował się


(Acorus) #10

To odinstaluj.


(Acer420) #11

to już wirus nie powinien być na kompie.bo avast juz go nie wykrywa :slight_smile:


(Mariola Naczk) #12

Podobny problem co poprzednik. Boję się że namieszam w systemie, a reinstalka nie wchodzi w grę :frowning:

W załączeniu log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:11:55, on 2011-12-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

F:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\lukasz\Moje dokumenty\Pobieranie\HiJackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.babylon.com/home?AF=18776

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui

O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe

O4 - HKLM..\Run: [CLMLServer] "F:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM..\Run: [updateP2GoShortCut] "F:\Program Files\Cyberlink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "F:\Program Files\Cyberlink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM..\Run: [updatePSTShortCut] "F:\Program Files\Cyberlink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "F:\Program Files\Cyberlink\DVD Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://F:\office\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\office\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - F:\Java\bin\jqs.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... e.1898.jpg

--

End of file - 4022 bytes


(SuperGT) #13

garbus11 Załóż nowy dział.A tam podaj logi z OTL.


(Mariola Naczk) #14

Jestem całkiem zielony w tych sprawach... Jak mam to ogarnąć?


(Acorus) #15

Co tu jest do ogarnięcia.Podaj przynajmniej Logi z OTL otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html