Jak utworzyć p.przywracania w Win 8?


(rzaza) #1

Nie potrafię dotrzeć do punktów przywracania :frowning:

Może trzeba odpalić: "Skorzystaj z większej liczby funkcji ..." ?

:slight_smile:


(system) #2

PPM na "Komputer" > Właściwości > po lewej Ochrona systemu > w okienku przycisk Utwórz...


(rzaza) #3

Dziękuję :slight_smile: