Jak utworzyć p.przywracania w Win 8?

Nie potrafię dotrzeć do punktów przywracania :frowning:

Może trzeba odpalić: “Skorzystaj z większej liczby funkcji …” ?

:slight_smile:

PPM na “Komputer” > Właściwości > po lewej Ochrona systemu > w okienku przycisk Utwórz…

Dziękuję :slight_smile: