Jak utworzyć skrót - cmd


(bibut) #1

witam,

poszukuje komendy do wiersza polecenia CMD

która za zadanie ma tworzyć skrót do pliku .exe

jakiej komendy użyć ?


(Sawyer47) #2

http://www.maxi-pedia.com/mklink


(Tomek Matz) #3

http://ss64.com/nt/shortcut.html


(bibut) #4

mogę prosić o jakieś wyjaśnienie bo nie działa mi :?


([alex]) #5

bibut , co konkretnie ci nie działa?


(bibut) #6

albo tworzy się skrót który niedziała albo plik czyli niemający rozszerznenia

-- Dodane niedziela, 27 lutego 2011, 12:56 --

co zorbić ?


([alex]) #7

Może jeszcze z łaski swojej powiesz co robisz aby powstał nie działający skrót lub plik bez rozszerzenia?


(bibut) #8

piszę

mklink nazwa-skrótu plik.exe

albo to samo ale z przełącznikiem /h


(User Profile) #9

Nie da się.


(bibut) #10

:o ??? :o


(Tomek Matz) #11

W linku, który podałem wszystko jest wyjaśnione. Możesz skorzystać z narzędzia shortcut.exe, które jest jednym z narzędzi z tego pakietu http://ss64.com/links/windows.html#kits (należy wybrać właściwy pakiet dla swojego systemu operacyjnego). Przykładowo ja mam Win7 32 bit SP1. Problem polega na tym, że ten zestaw narzędzi nie jest kompatybilny z Win7 32bit SP1, więc trzeba czekać do wiosny 2011, bo wtedy ma wyjść jakaś aktualizacja :D. Nie wiem jak jest w przypadku innych systemów, bo nie sprawdzałem.

Ale ... Jest tam też opisany drugi sposób, a mianowicie istnieje możliwość skorzystania z odpowiedniego skryptu. Trochę go przerobiłem, żeby przyjmował parametry:

Dim oWS, ArgObj, shortcutPath, filePath, oLink


Set oWS = WScript.CreateObject("WScript.Shell")


Set ArgObj = WScript.Arguments 

shortcutPath = ArgObj(0)

filePath = ArgObj(1)


Set oLink = oWS.CreateShortcut(shortcutPath)

oLink.TargetPath = filePath

   '	oLink.Arguments = ""

   '	oLink.Description = "MyProgram"

   '	oLink.HotKey = "ALT+CTRL+F"

   '	oLink.IconLocation = "C:\Program Files\MyApp\MyProgram.EXE, 2"

   '	oLink.WindowStyle = "1"

   '	oLink.WorkingDirectory = "C:\Program Files\MyApp"

oLink.Save

Ten kod zapisz sobie w pliku o nazwie shortcut.vbs i umieść np. na dysku C (później możesz zmienić lokalizację). Żeby uruchomić ten skrypt w wierszu poleceń musisz wpisać (przykład):

cscript C:\shortcut.vbs "C:\123.lnk" "C:\123.png"

A więc pierwszy parametr to pełna ścieżka do skrótu (musi mieć rozszerzenie lnk), a drugi parametr to ścieżka do pliku, dla którego skrót chcesz utworzyć.


([alex]) #12

Dodam tylko że te dwie ostatnie uwagi od matzu dotyczą też polecenia mklink.


(bibut) #13

ok dzięki

fajny programik :stuck_out_tongue: