Jak użyć TEdit w moim programie?


(system) #1

WITAM! !!

Mam tak oto napisany komponent do zamiany liczb z systemu dziesietnego na binarny:

#include 

#include 


using namespace std;


class CDigitConwert

{

  private:

   int tablica[32];

   int tablica_dl;

  public:

   int liczba;


   CDigitConwert(int licz); //konstruktor


   void konwertuj();

   void wypisz()

   {

     int i;

     for(i = tablica_dl - 1; i = 0; --i)

      cout tablica[i] (i == 0 ? "\n" : " ");

   }

};


CDigitConwert::CDigitConwert(int licz = 0) : liczba(licz)

{

  tablica_dl = 0;

}


void CDigitConwert::konwertuj()

{

  int i = 0;

  int zm_pom;

  int l = liczba;


  do

  {

   zm_pom = l % 2;

   tablica[i] = zm_pom;

   l = l / 2;

   i++;

  }

  while(l 0);


  tablica_dl = i;

}


int main()

{

  CDigitConwert dziesietny;


  cin dziesietny.liczba;

  dziesietny.konwertuj();

  dziesietny.wypisz();


  return 0;

}

PROBLEM moj polega na tym ze nie wiem za bardzo jak uzyc w nim wskaźnika na TEdit do wprowadzania danych (coś, jak właściwość Images komponentu TToolBar) oraz wskaźnik na TEdit i/lub TLabel w którym przekształcona wartość byłaby prezentowana. Musza byc takze wszelkie zabezpieczenia przed wprowadzeniem nieprawdziwych danych.

Z gory dzieki wszystkim za wszelka POMOC! !!


(Rkizeweter) #2

Człowieku przecie to jest program w konsolowym C++ - a Ty pytasz o obiekty graficzne, bo TEdit jest obiektem graficznym np. w Borland C++. Wiesz o co pytasz - czy tylko pytasz??


(Monczkin) #3

Proszę nazwać tytuł konkretnie. (Od kiedy na końcu zdania wstawią się więcej niż jeden pytajnik?).