Jak uzyskać transfer danych mniejszy od 1KB

w czasie jednej sesji? :slight_smile:
Jeszcze doprecyzuję chodzi o jakieś rozwiązanie na Androida.

Doprecyzuj raczej co masz dokładnie na myśli i jaki jest cel rozwiązania (opisz, że np. “ktoś w sieci domowej telefonem korzysta z YT i zabija cały internet, chcę uciąć transfer”).