Jak używać tablic w bash'u?

Czy ktoś może mi przypomnieć jak używa się tablic w bash’u? tylko proszę o konkretny działąjący przykład.

http://dief.republika.pl/main.html - powinno wystarczyć

Niestety nie mogę tego sprawdzić sam bo w tej chwili nie mam basha jednak chyba źle mnie zrozumiałeś.

Prosiłem o wasz przykład a nei o link do podręcznika. Zwróć uwagę że to co tam pisze jest sprzeczne z man bash więc komu wierzyć?

Napisz mi jak ty tego używasz i ci działa.

Ja wprawdzie basha do skryptów bardzo rzadko używam, ale spróbowałem parę przykładów i działa u mnie, np.:

#!/bin/bash


iter=0

declare -a array

#array=(string1 string2 string3) też działa


for x in $(ls)

do

	iter=$[$iter + 1];

	array[$iter]="$x"

	echo "$iter. $x"

done


echo -n "Drugi element: "

echo ${array[1]}

echo -n "Liczba elementów: "

echo ${#array[@]}

echo "Interpolacja tablicy: ${array[@]}"

Testowane na GNU bash, version 3.2.39(1)-release (i486-pc-linux-gnu)

dzięki, temat do zamknięcia.