Jak włączyć ręcznie stan hibernacji w XP Home?


(Wojtek Kolecki) #1

Proszę o pomoc w uruchomieniu stanu hibernacji komputera. Chodzi właściwie o jego ręczne uruchamianie. Automatyczne bowiem działa bez zarzutu.

By uruchomić hibernację ręcznie w aplecie OPCJE ZASILANIA na karcie HIBERNACJA zaznaczam pole wyboru WŁĄCZ HIBERNACJĘ. Zamykam okno dialogowe WŁASCIWOŚCI:OPCJE ZASILANIA.

I w tym momencie pojawia się problem. Bo by wprowadzić komputer w stan hibernacji powinienem teraz kliknąć przycisk START a następnie kliknąć przycisk ZAMKNIJ SYSTEM i oknie dialogowym kliknąć pozycję HIBERNACJA. Problem polega na tym że po kliknięciu przycisku START nie mam przycisku ZAMKNIJ SYSTEM. Mam jedynie WYLOGUJ... lub WYŁACZ KOMPUTER. Po wybraniu WYŁACZ KOMPUTER mam tylko pozycję STAN WSTRZYMANIA, WYŁĄCZ i URUCHOM PONOWNIE.

Czy robię coś źle czy może nie da się tej formy wyłaczania komputera wybrać poz aopcja automatycznego przełaczania w stan hibernacji. Skoro mogę jednak automatycznie dlaczego nie mogę ręcznie?

Proszę o pomoc


(Artius) #2

Wchodzisz start-->Wyłącz komputer

Wybierasz opcję Stan wstrzymania i naciskasz ją z przytrzymanym shift na klawiaturze, wtedy komputer przechodzi w stan hibernacji.


(Longhorn2009) #3

Start->Wyłącz komputer-> wciskasz Shift na klawiaturze i pojawia się przycisk o magicznej nazwie Hibernacja...