Jak właczyć skaner fps w csie?

jak w temacie… :lol:

Wpisz w konsoli :

cl_showfps 1

:wink:

dzięki ;D