Jak włączyć tryb prywatny w FireFoxie 3.5


(WooQash) #1

Jak włączyć tryb prywatny w FireFoxie 3.5, bo nie mogę dojrzeć :wink: ??


(deFco247) #2

Narzędzia -> Przejdź do trybu prywatnego lub skrót klawiszowy Ctrl+Shift+P


(Cedar) #3

Sprawdź Menu "narzędzia"


(WooQash) #4

deFco247 , dzięki :wink: