Jak właczyć zaporę Windows na stałe?


(Szpachla2) #1

J.w.

Ilekroć włączam komputer zapora zawsze jest wyłączona, mimo, że na poprzedniej sesji ją uruchomiłem. Ma ktoś jakieś pomysły?

Windows Vista


(Szpachla2) #2

Panel sterowania/Zapora systemu Windows/Zmień ustawienia/Włącz/OK.


(system) #3

PPM na "Komputer" > Zarządzaj > Usługi i aplikacje > Usługi i po lewej stronie Zapora systemu Windows. W rubryce powinno być włączanie automatyczne, a usługa bieżąco uruchomiona. Jeśli nie jest, to dwa razy "klik" na pozycji i ustawić Typ uruchomienia na Automatyczne włączanie.


(Szpachla2) #4

Dzięki Poraj. Teraz powinno być ok :wink: