Jak wstawić obrazek we flashu?


(Fora) #1

File -> import

to stage - do klatki

to library do bibioteki