Jak wydzielić w exelu kilka wierszy


(Lagbart) #1

ma dane z losowania lotto(data i a pożniej są liczby wyslosowane) i teraz chciałbym je przekopiować w inne miejsce w dokumencie, ale przekopiować w ten sposób że excel sam znajdzie mi losowania z danego przedziału czasowego i wyznaczy potem ile razy w danym przedziale czasowym została wylosowana określona przezemnie liczba np. z ostatnich 3 miesięcy lub z danego roku została wylosowana liczba 24. w jak sposób mam je wydzielić (przefiltrować), czy to trzeba jakimiś kwerendami czy są na to jakieś formuły.

dodam że nie moge tego z robić w acesie ani nigdzie indziej. koniecznie w excelu