Jak wyeksportować i wyimportować zakładki w Operze?

Jak wyeksportować (do pliku) i wyimportować (z pliku) zakładki w Operze?

Menu - Plik/Import i Eksport

Dziękuję za pomoc. :slight_smile: