Jak wyeksportować zakładki z Firefox Nightly?

Jak wyeksportować do pliku zakładki z Firefox Nightly na androidzie ?

Spróbuj mechanizmem synchronizacji na komputer i wtedy do pliku json/html.

Opcjonalnie na Nightly można wymusić instalowanie dodatków ze własnej kolekcji - może już jest WebExtension API dla Androida by organizować zakładki z pomocą dodatków.