Jak wygenerować ciągi ID


(Djzon) #1

Jak wygenerować 6 znakowe ciągI ID (kombinacje dużych liter od A do Z ) oraz kombinacje od 0 do 9 np AB6587G , GA87HG7. Może być tych linków miliony tylko jak to wygenerować?


(etam) #2

http://www.random.org/passwords/


([alex]) #3

Z wiersza poleceń:

set x=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z.txt del linki.txt%a in (%x%) do for %b in (%x%) do for %c in (%x%) do for %d in (%x%) do for %e in (%x%) do for %f in (%x%) do echo /p/%a%b%c%d%e%f.bmp linki.txt[/code]

(Marcin 110) #4

w pythonie

import string


def xselections(items, n):

  if n==0: yield items. __class__ ()

  else:

    for i in items:

      for ss in xselections(items, n-1):

        yield i + ss


for i in xselections(string.ascii_uppercase + string.digits, 6):

  print i

(Djzon) #5


([alex]) #6

Zamiast /p/ wpisz co chcesz.