Jak wygenerować linki według określonego wzorca


(Djzon) #1

Jak wygenerować linki według wzorca:

strona.com/nazwa/nazwa/nazwa/?page=25

strona.com/nazwa/nazwa/nazwa/?page=49

strona.com/nazwa/nazwa/nazwa/?page=73

strona.com/nazwa/nazwa/nazwa/?page=97

Czyli liczba musi zmieniać się co 24


(H1305468) #2

Jak to jak? :o

Normalnie, w dowolnym języku używając pętli.

@echo off
FOR /L %%i IN (25,24,100) DO echo strona.com/nazwa/nazwa/nazwa/?page=%%i
pause

(Djzon) #3

Myślałem o jakimś programie np. Total Comander


(Kpc21) #4

Powyższe polecenie (wystarczy środkowe) zadziała w linii poleceń Windowsa (tak, niektórzy mogą nie uwierzyć, ale w tym da się programować) - czyli nawet program ci do tego niepotrzebny.


(Djzon) #5

Komunikat:

W tym momencie %%i było nieoczekiwane.

EDIT:

Nie jestem programistą ale sam doszłem co jest nie tak :slight_smile:

ma być jedno “%”

oraz ustawić 10000 zamiast 100 (jesli chcę więcej linków)


(H1305468) #6

Wszystko jest ‘tak’ :yes:

% - bezpośrednio w linii poleceń

%% - zapisując skrypt w pliku .bat