Jak wykonać zadanie z gwiazdkami w kształcie połowy piramidy - JAVA

1.  Przy pomocy pętli wydrukuj na ekranie coś takiego:

*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
**********
No i nie potrafię :confused: Za każdą próbą albo nie drukuje się nic, albo jest błąd, albo jest tylko jeden rząd gwiazdek. Co mam wklepać żeby mi wyszło? Można też z wytłumaczeniem? Ps. Tak uczę się. Pomoże jakiś hojny człowiek? :smiley:

public class Piramida {   public static void main(String []args){ //glowna metoda statyczna    String s=""; //lancuch znakow         for(int i=0; i<10; i++) { //petla for poczatkowa wartosc ; warunek konczacy petle ; inkrementacja zmiennej o jeden      s += "*"; //dodanie do lancucha znakow *      System.out.println(s); // wypisanie wyniku na konsole    }   }}

Jeśli miałeś jeden rząd to pewnie Twój błąd polegał na zastosowaniu print a nie println który dodaje przełamanie linii