Jak wyłączyć firevall w XP?


(Domino Czesio) #1

Jak wyłączyć firevall w XP?