Jak wyłączyć kompresje kont przy zamykaniu THE BAT?

Jak to wyłączyć ??:

mwsnap010ns1.jpg

Zobacz tu

Dziękuwa :slight_smile: