Jak wyświetlać pliki na serwerze w pliku index.html?


(Saver) #1

Jak zrobić aby w pliku index.html wyświetlało wszystkie pliki które są na serwerze?

Przykład: Tak jak na tej stronie: http://download.jabberd.org/jabberd14/

Tylko nie w iframe!

Czy trzeba do tego użyć PHP?

I żeby można było by zmienić kolor odnośników


(Zbyszekborkowski) #2

Wystarczy, że nie utworzysz pliku index.html, index.php, a w pliku .htaccess nie będzie ustawiony inny plik domyślny i będzie włączona opcja:

Options +Indexes

(Saver) #3

Ale "+Indexes" dopisałęm do Vhosta, ale ja chce aby zrobić stronę index.html która ta wyswietla pliki.


(Xeon Bloomfield) #4

W pliku "index.html" możesz albo dać wyjście ze skryptu PHP w ramce, albo wpisać to na twardo do kodu...

HTML to język, który jest tylko czytany... PHP to język skryptów, interpretowanych "na żywo" na serwerze...