Jak wyświetlić graczy oraz ich statystyki za pomocą GameQ3


(Weak.) #1

Posiadam taki kod:

require_once __DIR__.'/GameQ/Autoloader.php';

	$servers = [

		[

			'type' => '',	

			'host' => '',

			'id' => '',

			'gsid' =>'',

			'banner' =>'',

			'stats' =>'',

			'new' => ',

		],

	];

	

	$GameQ = new \GameQ\GameQ(); 

	$GameQ->addServers($servers);

	$GameQ->setOption('timeout', 10);

	$GameQ->addFilter('normalize');

	$results = $GameQ->process();

	$i = 0;

	$n = count($servers);

	

	foreach($results as $server) {

		if (isset($result['players']) && count($result['players']) > 0) {

      // Iterate

      foreach ($result['players'] as $key => $player) {

        $result['players'][$key] = array_merge($player, $this->check('player', $player));

      }

    } else {

      $result['players'] = [];

    }

		if (isset($result['teams']) && count($result['teams']) > 0) {

      // Iterate

      foreach ($result['teams'] as $key => $team) {

        $result['teams'][$key] = array_merge($team, $this->check('team', $team));

      }

    } else {

      $result['teams'] = [];

    }

		$url[$i] = $server['gq_joinlink'];

		$icon[$i] = 'http://seeq.pl/tabela/img/'.$servers[$i]['type'].'.png';

		$desc[$i] = $server['gq_name'];

		if($server['gq_hostname'] == "") {

			$hostname[$i] = '<span class="ipsType_negative">n/a</span>';

			$players[$i] = 0;

			$players_num[$i] = 0;

			$players_max[$i] = 0;

			$map[$i] = 'n/a';

			$status[$i] = '<span class="ipsBadge ipsBadge_negative"></i> Wyłączony</span>';

			$perc[$i] = 0;

			$allperc[$n] = 0;

		} else {

			$hostname[$i] = $server['gq_hostname'];

			$players[$i] = round($server['s']['players'], JSON_UNESCAPED_UNICODE);

			$players_num[$i] = $server['gq_numplayers'];

			$players_max[$i] = $server['gq_maxplayers'];

			$status[$i] = '<span class="ipsBadge ipsBadge_positive"></i> Włączony</span>';

			$map[$i] = $server['gq_mapname'];

			$perc[$i] = round($players_num[$i]/$players_max[$i]* 100, 0);

			$allperc[$n] = round($players[$i]/$playersmax[$i]* 100, 0);

		}	

		

	  $i++;

	 }

?>

Co w tym kodzie jest źle że nie wyświetlają sie gracze? Po prostu jest pusta tabela.


(nic ciekawego) #2

A w jak sposób skrypt ma wiedzieć który serwer wyświetlić ? Na githubie jest przykładowy skrypt z wprowadzonymi parametrami. Wystarczy trochę zmodyfikować i będzie działać.