Jak wyświetlic pewne dane pliku xml


(Sgrabka) #1

Jak można wyświetlić w html pewne dane " od_ date , od_time temperature ,wind, pressure "

z pliku xml


(athei) #2

http://pl.php.net/simplexml, http://pl.php.net/dom