Jak wyświetlić zawartość tabeli z bazy MySQL?

Witam!

Jak wyświetlić zawartość z bazy MySQL w tabeli w układzie dwukolumnowym. Chodzi mi o to, ze jak mam w bazie ileż tam albumów zdjęć, to w kolumnie 1 wyświetla mi się jeden, w drugiej (obok) 2. Po przejściu do następnego wiersza, znowu obok siebie 3 i 4 itd.

Obecnie mam taki kod, który wyświetla to “jeden pod drugim”. Jak zmodyfikować aby uzyskać układ, o którym piszę na wstępie?

Kod.

{

                     echo "

|
“.$row[“data”].”
|
| "); if ($row3){ echo """"; } echo stripslashes(" |

“.$row[“tytul”].”

zobacz |

"); } [/code]

Proszę o pomoc!

A gdzie masz funkcje łączenia się z bazą i pobieranie z niej danych? Wklej więcej, a nie fragment wyjęty z kontekstu.

Proszę bardzo oto cały kod:

<?php

    require_once('conf.php');

 require_once('functions.php');


$connection = mysql_connect($host, $user, $pass)

or die ('Unable to connect!');

mysql_query("SET NAMES latin2");

mysql_select_db($db) or die ('Unable to select database!');


$id = ($_GET['id']);

If ($id){

    $query = "SELECT * FROM albumy WHERE id='" .$id. "' ";

    //$cur_url="foto.php?id=".$id."&";

}else{


    $query = "SELECT * FROM albumy";


}

$cur_url="foto.php?";

$result = mysql_query($query)

or die ("Error in query: $query. " . mysql_error());


if ($id){//-----------------wyswietl jedno ogloszenie------------------------

$sql = $query ;

    $result = mysql_query($sql)

    or die ("Error in query: $sql. " . mysql_error());


    $num_rows = mysql_num_rows($result);

    $row = mysql_fetch_array($result);

    $zdjecie = $row["id_zdjecia"];

    if ($zdjecie != ""){


              $query3 = "SELECT id, nazwa FROM zdjecia WHERE id=$zdjecie"; //drugie zapytanie

              $result3 = mysql_query($query3)

                or die("Query failed");

              $row3 = mysql_fetch_array($result3);

              echo "";

           }

                  $query3 = "SELECT * FROM albumy WHERE id =". $row["id"]." ORDER BY data DESC ";

                  $result3 = mysql_query($query3)

                     or die("Query failed");


                  $row3 = mysql_fetch_array($result3);

                         $katalog="albumy/images/" .$row3["nazwa"];

                         $kat=opendir($katalog);


                  $Pictures=glob($katalog."{/*.JPG,/*.jpg,/*.jpeg,/*.JPEG,/*.png}", GLOB_BRACE);

                  $RandomPicuture=$Pictures[array_rand($Pictures)];

                  //echo ("");


           echo stripslashes("

“.$row[“data”].”
“); echo stripslashes(”

“.$row[“tytul”].”

<< powrót"); if ($row3){ $kato=opendir($katalog); echo("

| “); } else { echo(” |
| "); } //echo " |
| “.$pliki[i].” |

["""); if ($i == 3){ $i = 0; echo(""); } else { echo(""); } } echo “”; } //koniec zdjec }else{//if (!$id) //---------------------------wyswietl wszystkie ogloszenia---------------------- $num_rows = mysql_num_rows($result); // Ktora strona jest wyswietlana $currentpage = ($_GET[‘strona’]); If (!$currentpage) $currentpage = “1”; // Ilosc wyników na stronie $pagesize = ($_GET[‘wynikow’]); ; If (!$pagesize) $pagesize = “6”; //klucz do wyszukiwania aktualnosci, przekierowanie z innych stron $kluczWyszukania = ($_GET[‘klucz’]); ; If (!$kluczWyszukania) $kluczWyszukania = “all”; //jezeli nie jest to przekierowanie wtedy pokaz wszytskie oferty // Obliczamy ilosć stron $totalpages = ceil($num_rows/$pagesize); // Ustawiamy zmienna startoffset w zaleˇno¶ci od wyswietlanej strony $startoffset = ($currentpage * $pagesize) - ($pagesize); // Sprawdzamy czy poczatkowe rekordy nie sa wieksze od ilosci zawartej w bazie If ($startoffset $num_rows) $startoffset = ($num_rows-$pagesize); // Sprawdzamy czy poczatkowe rekordy nie sa mniejsze od zera If ($startoffset 0) $startoffset = 0; // Tworzenie zapytania SQL (Okreslanie ilosci rekordów) $sql = $query ." ORDER BY data DESC limit $startoffset,$pagesize"; // Tworzenie zapytania SQL (Okreslanie ilosci rekordów) $result = mysql_query($sql) or die (“Error in query: $sql. " . mysql_error()); $num_rows = mysql_num_rows($result); $i=0; while ($row = mysql_fetch_array($result)) { $i++; $query3 = “SELECT * FROM albumy WHERE id =”. $row[“id”].” ORDER BY data DESC “; $result3 = mysql_query($query3) or die(“Query failed”); $row3 = mysql_fetch_array($result3); $katalog=“albumy/images/” .$row3[“nazwa”]; $kat=opendir($katalog); $Pictures=glob(”$katalog/*.JPG"); $RandomPicuture=$Pictures[array_rand($Pictures)]; if ($i % 2 == 0){ echo "

|
“.$row[“data”].”
|
| "); if ($row3){ echo """"; } echo stripslashes(" |

“.$row[“tytul”].”

zobacz |

"); } // Ustawiamy nawigatora if ($totalpages 1){ echo "

| \n “; $pagenext=0; // Lewa strzałka nawigacyjna if ($currentpage 1){ echo " | \n”; }else{ echo " | “; } while ($pagenext $totalpages){ $pagenext++; //Sprawdzamy czy strona jest wła¶nie otwarta jeżeli tak to nie ustawiamy href if ($pagenext $currentpage){ echo " " . $pagenext . " | \n”; }else{ echo " " .$pagenext . " | \n"; } } // Prawa strzałka nawigacyjna if ($currentpage $totalpages){ echo “\n”; } echo " |

"; } } ?

](%5C “”"")

Create a Dynamic Table from mysql result -> http://www.webmasterworld.com/forum88/5504.htm