Jak wywołać okno "Zamknij system"?


(R@F) #1

Jak programowo wywołać okienko "Zamknij system WIndows" (okno w którym mamy do wyboru: zakmnij system, uruchom ponownie itd.) w win98. Chodzi mi o to aby wywołać to okno np jakimś plikiem wsadowym.


(Kmazur) #2

samo zamknięcie windows można zrobić na kilka sposobów, opis w linku w dziale "Sposoby zamykania Windows 98"

http://www.porady-toma.net/?porada,win_fast

może istnieje też polecenie, które wywołuje okno zamykania

opis większej ilości poleceń:

http://www.szary.pl/FIRMA/Dokumentacja/rundll32.pdf


(Ircopek) #3

A jak to zrobic w WIndows XP/Vista?


(kamil_w) #4

A to w Vista jest w ogóle takie okienko? :expressionless:


(system) #5

shutdown /s /t 300

z cmd lub

WinExec("shutdown /s /t 300");

więcej informacji:

shutdown /? z cmd oraz WinExec