Jak zablokować autom. skrótowanie do Start


(system) #1

Właśnie. Jak sprawić, by do Menu Start nie były autom. dodawane skróty zainstalowanych aplikacji, a przy tym bym miał możliwość ręcznej edycji tej listy? :slight_smile:


(Kolmar) #2

PPM na pasku -> właściwości -> zakładka Menu start -> Dostosuj -> Liczba niedawno używanych programów... ustaw na "0".


(lukjac) #3

rokko , Yoghurtossosowi chyba nie chodziło o to miejsce, gdzi przypina się skróty tylko o to we "Wszystkie programy"

Jeśli się mylę to przepraszam


(Kolmar) #4

Niestety, tak to napisał, że nie mogę być pewny o co tak naprawdę chodzi, ale zrozumiałem to tak, a nie inaczej. Jeżeli się mylę to Yoghurtossos , opisz dokładniej co chcesz osiągnąć.


(Mati Zmc) #5

instalacja niestandardowa i odznaczamy utwórz skrót w menu start chyba o to chodzi


(system) #6

Chodzi mi o Wszystkie programy. I nie chodzi mi tu o ręczne ustawianie przy każdej instalacji, jak zaproponował mati_zmc.


(Kolmar) #7

Spróbuj poeksperymentować z prawami dostępu.

Folder w którym będą instalowane skróty to np. C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu, aby skróty nie tworzyły się co trzeba zrobić ? Należy we właściwościach Start Menu (folder), na zakładce zabezpieczenia dodać użytkownika lub zaznaczyć już istniejącego i odebrać mu prawa zapisu w folderze (odmów).

Przykład pochodzi z XP, na Vista będzie to oczywiście inna ścieżka :wink: .


(lukjac) #8

oraz

C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Menu Start\Programy

(Kolmar) #9

Na Viście będą to:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\

C:\Users\nazwa_usera\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\