Jak zablokować wyświetlanie okienka - ankieta-online.pl?


(Persifall) #1

Jak zablokować to irrytujace okienko z ankietą?