Jak zaezwolic plikom o rozszerzeniu jpg wykonywanie php


(Przemczar) #1

jak zaezwolic plikom o rozszerzeniu jpg wykonywanie skryptow php


(PaPuX) #2

jpg to nie php

jpg to obraz skompresowany a nie plik wykonywalny.


(Przemczar) #3

wiem ale ja zrobilem cos takiego

<?php

//przesyłamy nagłówek przegl±darce co informuje j± o tym, że jeste¶my obrazkiem

header("Content-type: image/jpg") ;


//tutaj zapisujemy informacje zawarte w tzw. zmiennych serwerowych (ip..bleble)


//nazwa pliku do którego zapisujemy

$nazwapliku = 'info.txt';

//pobranie daty i czasu

$data = date("l dS of F Y h:i:s A") ;


//operacje na pliku

$plik = @fopen($nazwapliku, "a") ;

flock($plik, 2) ;

fwrite($plik,"$_SERVER[HTTP_USER_AGENT]|$_SERVER[HTTP_REFERER]|$_SERVER[REMOTE_ADDR]|$data\n") ;

flock($plik, 3) ;

fclose($plik) ;


/*


$_SERVER[HTTP_USER_AGENT] = wersja przegl±darki z jakiej skrypt został wywołany

$_SERVER[HTTP_REFERER] = strona z jakiej skrypt został wywołany

$_SERVER[REMOTE_ADDR] = adres ip komutera z którego skrypt został wywołany


*/
//tworzymy zmienną z informacjami o obrazie (wymiary, zawartość)


$img = imagecreate(280, 50); //rozmiary obrazka

$background = imagecolorallocate($img, 215, 225, 235); //kolor tla obrazka

$textcolor = imagecolorallocate($img, 0, 0, 0); //kolor tekstu obrazka

imagestring($img, 5, 10, 7, 'FreePark', $textcolor); //napis

imagejpeg($img); //wysłanie obrazka do przeglądarki

imagedestroy($img); //zniszczenie danych (przeglądarka już je otrzymała i nie są potrzebne)


?>

ale chce zeby po zapisaniu jako jpg serwer myslal ze to php a w normalnej formie jest taji efekt

http://www.freepark.yoyo.pl/logo.php

(Admin) #4

przemczar1993 , spróbuj z plikiem .htaccess

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteRule ^logo.jpg$ logo.php [L]

Innej opcji raczej nie ma.


(Fiołek) #5

Można jeszcze z konfiguracją serwera się pobawić(dodać rozszerzenie .jpg w pliku konfiguracyjnym jako plik PHP). Ale z tym to za dużo zachodu.


(Monczkin) #6

Popraw błędy :!: Inaczej temat wyleci i zostaną wyciągnięte konsekwencje


(Kubarek) #7

można też tak ( .htaccess )

AddType application/x-httpd-php .jpg