Jak zainstalować bibliotekę fmod.dll na Winows10/64

Poleceniem C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 fmod.dll dostaję komunikat "Moduł fmod.dll został załadowany, ale nie odnaleziono punktu wejścia DllRegisterServer

https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/827659

Robię to oczywiście z uprawnieniami administratora. Dalsza część komunikatu sugeruje że plik dll może być uszkodzony, pobierałem z kilku żródeł, rozpakowuję WinRarem i wrzucam do folderu SysWOW64.