Jak zainstalować dodatek Ternjs do Brackets? Błąd wewnętrzny dodatku


(look997) #1

Jak zainstalować dodatek Ternjs do Brackets? Pojawia się błąd wewnętrzny dodatku.

http://ternjs.net/


(manieKMP) #2

Sprawdzałeś te możliwości (podawane są trzy; proxy, ręczna instalacja i z IP localhost).


(look997) #3

Z IP localhost pojawia się błąd że pakiet nie zawiera pliku main.js

Rozwiązaniem jest to: https://github.com/MiguelCastillo/Brackets-Ternific