Jak zainstalować Flasha?


(Jakochamjage) #1

mam Ubuntu 8.10 i otwieram instalkę do Flasha 10 przez terminala ale pisze, że nie ma dostępu i No such file or directory.


(Kamil321) #2

Przed komendą wpisz su, a następnie hasło administratora.

Oznacza to, że taki plik nie istnieje. Przenieś się komendą cd do odpowiedniego folderu.


(matiit) #3

Masz instalkę flasha, rozpakowujesz, jest tam plik libflashplayer.so, kopiujesz go do /home/USER/.mozilla/plugins/ i flash zainstalowany