Jak zainstalować Flashplayer dla Midori?


(Endi Nox) #1

elementaryOS 64bit, Midori "midori midori-granite-0.5.5+r6348"

 

 

sudo sudo apt-get install nspluginwrapper

Czytanie list pakietów... Gotowe

Budowanie drzewa zależności       

Odczyt informacji o stanie... Gotowe

nspluginwrapper jest już w najnowszej wersji.

Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:

  fakeroot libc6-i386 lib32gcc1 dkms

Aby je usunąć należy użyć "apt-get autoremove".

0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 4 nieaktualizowanych.

 

 sudo sudo apt-get install nspluginwrapper

Czytanie list pakietów... Gotowe

Budowanie drzewa zależności       

Odczyt informacji o stanie... Gotowe

nspluginwrapper jest już w najnowszej wersji.

Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:

  fakeroot libc6-i386 lib32gcc1 dkms

Aby je usunąć należy użyć "apt-get autoremove".

0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 4 nieaktualizowanych.

endinox@RAMROD:~/Pobrane$ sudo apt-get install flashplugin-installer

Czytanie list pakietów... Gotowe

Budowanie drzewa zależności       

Odczyt informacji o stanie... Gotowe

flashplugin-installer jest już w najnowszej wersji.

Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:

  fakeroot libc6-i386 lib32gcc1 dkms

Aby je usunąć należy użyć "apt-get autoremove".

0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 4 nieaktualizowanych.

 

 nspluginwrapper -v -a -n -i libflashplayer.so

Auto-install plugins from /usr/lib/mozilla/plugins

Looking for plugins in /usr/lib/mozilla/plugins

*** NSPlugin Viewer  *** ERROR: /usr/lib/mozilla/plugins/flashplugin-alternative.so: wrong ELF class: ELFCLASS64

*** NSPlugin Viewer  *** ERROR: /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so: wrong ELF class: ELFCLASS64

Auto-install plugins from /home/endinox/.mozilla/plugins

Looking for plugins in /home/endinox/.mozilla/plugins

Install plugin /home/endinox/.mozilla/plugins/libflashplayer.32.so


(MrQ) #2

Po co używasz wrappera? Zainstaluj flasha 64bit

sudo apt-get install flashplugin-nonfree

(Endi Nox) #3

Czytanie list pakietów… Gotowe

Budowanie drzewa zależności       

Odczyt informacji o stanie… Gotowe

Pakiet flashplugin-nonfree jest pakietem wirtualnym zapewnianym przez:

  adobe-flashplugin 11.2.202.332-0precise2

  flashplugin-installer:i386 11.2.202.332ubuntu0.12.04.1

  flashplugin-installer 11.2.202.332ubuntu0.12.04.1

Należy jednoznacznie wybrać jeden z nich do instalacji.

 

E: Pakiet flashplugin-nonfree nie ma kandydata do instalacji


(enedil) #4

W takim razie

sudo apt-get install flashplugin-installer

(Endi Nox) #5

Czytanie list pakietów… Gotowe

Budowanie drzewa zależności       

Odczyt informacji o stanie… Gotowe

flashplugin-installer jest już w najnowszej wersji.

Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:

  fakeroot libc6-i386 lib32gcc1 dkms

Aby je usunąć należy użyć “apt-get autoremove”.

0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 4 nieaktualizowanych.


(MrQ) #6

W takim razie jest już zainstalowany. Co próbujesz osiągnąć?


(Endi Nox) #7

Żeby w Midori działał YT, w wtyczkach nie ma, na YT zgłasza brak zainstalowanego Flashplayera.


(Chillout) #8

http://www.elementaryupdate.com/2013/05/flash-in-midori-web-browser.html


(Stefe) #9

Dałeś radę? Jak nie to powiedz jaki masz procesor, bo to może być problem jeżeli bez obsługi sse2. Czy obsługuje sse2 sprawdzisz tym poleceniem.

$ cat /proc/cpuinfo | grep flags

(roobal) #10

To jest tylko instalator, który pobiera instaluje i wykonuje inne operacje związane z zainstalowanie Flash Playera, a sam Flash mógł zostać usunięty. Spróbuj przeinstalować pakiet.

sudo apt-get install --reinstall flashplugin-installer

Jak to nie pomoże, spróbuj jeszcze.

sudo apt-get remove --purge flashplugin-nonfree && sudo apt-get install flashplugin-installer

Spróbuj jeszcze pakietu adobe-flashplugin.

Jeśli chcesz Flasha tylko i wyłącznie do YouTube (nie do gierek czy stron flashowych), to zamiast Flasha możesz spokojnie wykorzystać VLC lub MPlayer i w nim oglądać filmiki, w Firefoksie można osadzić VLC zamiast Flash Player za pomocą GreaseMonkey, w Midorii możliwe że też się da w jakiś inny sposób, choć to raczej wątpliwe. Do samego YouTube możesz też zainstalować aplikację MiniTube, do YouTube Flash wcale nie jest potrzebny.