Jak zainstalować kartę TV na Linuksie?


(Saver) #1

Witam, mam USB receiver TV do PC o nazwie "Hauppauge Nova-T Stick 3" i chciałbym aby działał na moim PC z systemem Archlinux.

Jak widać jest wykrywany:

[root@arch-pc bin]# lsusb

Bus 001 Device 015:[b] ID 2040:7070[/b] Hauppauge Nova-T Stick 3


[root@arch-pc bin]# dmesg | grep dvb 

[58440.353390] dvb-usb: found a 'Hauppauge Nova-T Stick' in cold state, will try to load a firmware

[58440.416020] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-dib0700-1.20.fw'

[58441.121238] dvb-usb: found a 'Hauppauge Nova-T Stick' in warm state.

[58441.121327] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.

[58441.612111] dvb-usb: schedule remote query interval to 50 msecs.

[58441.612118] dvb-usb: Hauppauge Nova-T Stick successfully initialized and connected.

[58441.612382] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_dib0700

[58476.247440] dvb-usb: Hauppauge Nova-T Stick successfully deinitialized and disconnected.

[58637.158943] dvb-usb: found a 'Hauppauge Nova-T Stick' in cold state, will try to load a firmware

[58637.159888] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-dib0700-1.20.fw'

[58637.864335] dvb-usb: found a 'Hauppauge Nova-T Stick' in warm state.

[58637.864411] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.

[58638.264819] dvb-usb: schedule remote query interval to 50 msecs.

[58638.264826] dvb-usb: Hauppauge Nova-T Stick successfully initialized and connected.

Nie ma także żadnego Video w dev do oglądania.

[root@arch-pc lib]# ls /dev/vi*

ls: nie ma dostępu do /dev/vi*: Nie ma takiego pliku ani katalogu

Bardzo proszę o pomoc jak uruchomić go na Archlinux.


(FadeMind) #2

Saver

:arrow: Klik

Pierwszy link w wynikach wyszukiwania :stuck_out_tongue:

Dodatkowo musisz edytować pliki konfiguracyjne oraz doinstalować pakiety packmanem.