Jak zainstalować Konsolę odzyskiwania systemu Windows 2000


(pysiu) #1

Jak zainstalować Konsolę odzyskiwania systemu Windows 2000

Dotyczy

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób instalacji Konsoli odzyskiwania systemu Windows 2000 na dysku twardym. Po zainstalowaniu tego narzędzia na lokalnym dysku twardym, Konsola odzyskiwania systemu Windows 2000 jest dodawana do menu startowego systemu Windows 2000.

Więcej informacji

Aby zainstalować Konsolę odzyskiwania systemu Windows 2000, gdy na komputerze jest zainstalowany system Windows 2000:

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom i wpisz litera_dysku CD-ROM :\i386\winnt32.exe /cmdcons w polu Otwórz, gdzie litera_dysku CD-ROM to litera dysku przypisana do dysku CD-ROM.

Kliknij przycisk OK, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć Instalatora i następnie ponownie uruchom komputer.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia dysków rozruchowych systemu Windows 2000, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Aby usunąć Konsolę odzyskiwania:

Uruchom ponownie komputer. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, a następnie kliknij dwukrotnie dysk twardy, na którym została zainstalowana Konsola odzyskiwania.

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderu i kliknij kartę Widok.

Kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery, kliknij aby wyczyścić pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego, a następnie kliknij przycisk OK.

W folderze głównym usuń folder Cmdcons i plik Cmldr.

W folderze głównym kliknij prawym przyciskiem myszy plik Boot.ini, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk OK.

OSTRZEŻENIE: Niepoprawne zmodyfikowanie pliku Boot.ini może uniemożliwić ponowne uruchomienie komputera. Upewnij się, że zostaną usunięte tylko wpisy Konsoli odzyskiwania. Po ukończeniu tej procedury zaleca się również przywrócenie atrybutu pliku Boot.ini na tylko do odczytu. Otwórz plik Boot.ini w Notatniku systemu Microsoft Windows i usuń wpis Konsoli odzyskiwania. Powinien wyglądać podobnie jak ten:

C:\cmdcons\bootsect.dat="Konsola odzyskiwania systemu Microsoft Windows 2000" /cmdcons

Zapisz plik i zamknij go.

Aby dodać Konsolę odzyskiwania podczas instalacji bezobsługowej, użyj polecenia winnt32 /cmdcons /unattend.

To polecenie może być zaimplementowane na końcu zwykłego skryptu instalacji bezobsługowej za pomocą pliku Cmdlines.txt. Więcej szczegółów o użyciu pliku Cmdlines.txt można znaleźć w przewodniku Deployment Planning Guide zestawu Windows 2000 Server Resource Kit.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:

Microsoft Windows 2000 Advanced Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Datacenter Server