Jak zainstalować ten skrypt?


(Saver) #1

Jak zainstalować ten skrypt komentarzy na stronę php/html?

http://sebastian.boo.pl/KoolPHPSuite/Ex ... /index.php

Moja strona http://sebastian.boo.pl/

Przekopiowałem ten kod php, co jest podany i zapisałem jako komentarz.php i obok dałem /KoolAjax/koolajax.php taka biblioteka.

I otwieram komentarz.php i jest biała strona, tak samo jest z innymi skryptami.


(Kontakt) #2

Pokaż co zrobiłeś, bo na podstawie opisu to możemy sobie gdybać czy chcesz abyśmy za Ciebie robotę odwalili czy Ci pomogli.


(Saver) #3
<?php

    session_start();

	require $KoolControlsFolder."/KoolAjax/koolajax.php";

	$koolajax->scriptFolder = $KoolControlsFolder."/KoolAjax";

	if($koolajax->isCallback)

	{

		sleep(1); //Slow down 1s to see loading effect

	}	


	if(!isset($_SESSION["comments"]))

	{

		$_SESSION["comments"] = array();

	}


	$new_comment = null;

	if(isset($_POST["comment_name"]) && isset($_POST["comment_content"]))

	{

		if ($_POST["comment_name"]!="" && $_POST["comment_content"]!="")

		{

			$new_comment = array("name"=>$_POST["comment_name"],"content"=>$_POST["comment_content"]);

			array_push($_SESSION["comments"],$new_comment);			

		}

	} 

?>

KoolPHP is a vendor of PHP User Interface (UI) components. We focus on building the featured rich yet easy-to-use components to help developers increase productivity and deliver highest quality applications within time and budget constraints.

Comments

<?php foreach($_SESSION["comments"] as $comment) { ?>

<?php echo $comment["name"] ?>

"<?php echo $comment["content"] ?>"

<?php } ?>

<?php echo $koolajax->Render();?> <?php echo KoolScripting::Start();?>

| Name: | |
| Content: | |
| | |

<?php if($new_comment) { ?>

<?php echo $new_comment["name"] ?>

"<?php echo $new_comment["content"] ?>"

<?php } ?> <?php echo KoolScripting::End();?>
[/code]

Wkleiłem ten kod php i zapisałem komentarze.php i obok musi być folder z KoolAjax z koolajax.php. Więc tak zrobiłem. Otwieram komentarze.php i jest biała strona. Proszę o pomoc.