Jak zainstalować Urban Terror pod Ubuntu?


(demisen) #1

Jak zainstalować Urban Terror pod Ubuntu ?


#2

Odpalić instalator?

Ściągając grę, ściągnąłeś także między innymi plik README lub INSTALL. W nim masz instrukcję instalacji.


(Tobster) #3

UrT należy rozpakować i nadać chmod +x dla pliku wykonywalnego.