Jak zainstalować WoWa na Ubuntu?


(Michalluberda) #1

Witam, zainstalowałem Ubuntu 11.10 i chciałem wgrać WoW-a. Przy samej instalacji wyskakują mi błędy z instalatora. Grę instaluję poprzez Blizzard update "World-of-Warcraft-Setup-enGB.exe" pobrany ze strony Blizza.

to jest komunikat z WoW-a mi to nic nie mówi przeczytałem cały a poniżej z terminala.

Wydaje mi się że to może być przez "InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (64000): STUB"

Czy ktoś was spotkał się z takim problemem?

==============================================================================

Agent: (build 1267)


Exe: C:\users\Public\Dane aplikacji\Battle.net\Agent\Agent.1267\Agent.exe

Time: Sep 21, 2012 5:03:10.473 PM

User: michal

Computer: michal-MS-7641

------------------------------------------------------------------------------

This application has encountered a critical error:


ERROR #1 (0x13370001) Fatal Exception

Program:	C:\users\Public\Dane aplikacji\Battle.net\Agent\Agent.1267\Agent.exe

Exception:	0x80000100 (unknown exception) at 0023:7EF83408
Crashed Thread:	0x0000003a


Project: 19130001

Build: 1267

Project Name: Agent


------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------

  x86 Registers

----------------------------------------


   EAX = 008d8af4 EBX = 7efe3ff4 ECX = 013ee484 EDX = 00000000

   ESI = 013edd90 EDI = 00340000 EBP = 013ede30 ESP = 013edd84

   EIP = 7ef83408 FLG = 00200202 CS = 0023 DS = 002b

    ES = 002b FS = 0063 GS = 006b SS = 002b----------------------------------------

  Stack Trace (Manual)

----------------------------------------


Address Frame Logical addr Module


Showing 10/10 threads...


--- Thread ID: 60 ---


--- Thread ID: 21 ---


--- Thread ID: 58 [Current Thread] ---

7EF83408 013EDE30 0001:00032408 C:\windows\system32\ntdll.dll

0041990D 013EDF78 0001:0001890D C:\users\Public\Dane aplikacji\Battle.net\Agent\Agent.1267\Agent.exe

00427898 013EE3C4 0001:00026898 C:\users\Public\Dane aplikacji\Battle.net\Agent\Agent.1267\Agent.exe

00427ACB 013EE4D8 0001:00026ACB C:\users\Public\Dane aplikacji\Battle.net\Agent\Agent.1267\Agent.exe

004E3FE5 013EE9C4 0001:000E2FE5 C:\users\Public\Dane aplikacji\Battle.net\Agent\Agent.1267\Agent.exe

004E4ACE 013EE9D0 0001:000E3ACE C:\users\Public\Dane aplikacji\Battle.net\Agent\Agent.1267\Agent.exe

004B5117 013EEA20 0001:000B4117 C:\users\Public\Dane aplikacji\Battle.net\Agent\Agent.1267\Agent.exe

004B4AC8 013EEA34 0001:000B3AC8 C:\users\Public\Dane aplikacji\Battle.net\Agent\Agent.1267\Agent.exe

0074CDE0 013EEA6C 0001:0034BDE0 C:\users\Public\Dane aplikacji\Battle.net\Agent\Agent.1267\Agent.exe

0074CE6A 013EEA78 0001:0034BE6A C:\users\Public\Dane aplikacji\Battle.net\Agent\Agent.1267\Agent.exe

7EFAB940 013EEA88 0001:0005A940 C:\windows\system32\ntdll.dll


--- Thread ID: 48 ---


--- Thread ID: 55 ---


--- Thread ID: 66 ---


--- Thread ID: 59 ---


--- Thread ID: 51 ---


--- Thread ID: 42 ---


--- Thread ID: 52 ---

00000000 0033FBAC 0000:00000000 C:\users\Public\Dane aplikacji\Battle.net\Agent\Agent.1267\Agent.exe


----------------------------------------

  Stack Trace (Using DBGHELP.DLL)

----------------------------------------


Showing 10/10 threads...


--- Thread ID: 60 ---


--- Thread ID: 21 ---


--- Thread ID: 58 [Current Thread] ---

7EF83408 ntdll.dll +0 (0x00A80614,0x013EDF94,0x013EE414,0x013EE484)

0041990D Agent.exe +0 (0x00A80614,0x00A7DCBC,0x00000000,0x00A80614)

00427898 Agent.exe +0 (0x013EE3F4,0x00A80614,0x3D5FE808,0x0000000F)

00427ACB Agent.exe +0 (0x00A7DCBC,0x00A7D59C,0x7EFE3FF4,0x00A7DCC4)

004E3FE5 Agent.exe +0 (0x00A7D5D0,0x004B5117,0x0074CE06,0x7EFE3FF4)

004E4ACE Agent.exe +0 (0x00A7DCBC,0x00A7D5D0,0x00000002,0x7EDBB6C4)

004B5117 Agent.exe +0 (0x00A7D59C,0x00A7D638,0x0074CDE0,0x3D5FE184)

004B4AC8 Agent.exe +0 (0x00A7D5D0,0x0074CE06,0x7EFE3FF4,0x013EEA40)

0074CDE0 Agent.exe +0 (0x7FFBCF10,0x7EFAB940,0x7EFE3FF4,0x7EFAE81D)

0074CE6A Agent.exe +0 (0x00A7D638,0x00A7D638,0x0074CE06,0x00000000)

7EFAB940 ntdll.dll +0 (0x0074CE06,0x00000000,0xFFFFFFFF,0x7ED9A610)

7EFAE81D ntdll.dll +0 (0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000)


--- Thread ID: 48 ---


--- Thread ID: 55 ---


--- Thread ID: 66 ---


--- Thread ID: 59 ---


--- Thread ID: 51 ---

008DBE88 Agent.exe +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)

009D2048 +0 (0x00110000,0x00000000,0x00132090,0x00000000)

00AE2000 +0 (0x00200004,0x00000000,0xFEDCBA90,0x00200000)


--- Thread ID: 42 ---


--- Thread ID: 52 -------------------------------------------

  Loaded Modules

----------------------------------------


DBG-MODULE<00400000 005d2000 "Agent.exe" "Agent.pdb" 0 {781cd5b4-8cc4-45e9-a7f3db909186da54} 4 1345570002>

DBG-MODULE<7D700000 00007000 "psapi.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7D710000 00054000 "dbghelp.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7D770000 00013000 "hnetcfg.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7DB50000 00031000 "uxtheme.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7DBC0000 00017000 "imm32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7DDA0000 000a0000 "winex11.drv" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7DFB0000 00022000 "winhttp.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7DFE0000 00007000 "mswsock.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7DFF0000 00031000 "winspool.drv" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E030000 00054000 "setupapi.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E0A0000 000ed000 "oleaut32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E1A0000 00115000 "ole32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E2C0000 00017000 "iphlpapi.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E2E0000 00073000 "rpcrt4.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E360000 00007000 "lz32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E370000 000ef000 "comctl32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E470000 001d8000 "shell32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E660000 00052000 "shlwapi.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E6C0000 00054000 "advapi32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E720000 0008b000 "gdi32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E7C0000 00130000 "user32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E900000 00015000 "mpr.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E930000 0005c000 "wininet.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E990000 0002c000 "ws2_32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7E9E0000 00013000 "version.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7ED80000 0016e000 "KERNEL32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

DBG-MODULE<7EF50000 000b0000 "ntdll.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>


----------------------------------------

  Memory Dump

----------------------------------------


Code: 16 bytes starting at (EIP = 7EF83408)


7EF83408: 83 EC 04 EB F3 8D 76 00 53 83 EC 18 64 A1 18 00 ......v.S...d...Stack: 1024 bytes starting at (ESP = 013EDD84)


013EDD84: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 80 ................

013EDD94: 01 00 00 00 00 00 00 00 08 34 F8 7E 02 00 00 00 .........4.~....

013EDDA4: 08 8B 8D 00 F4 8A 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDDB4: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDDC4: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDDD4: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDDE4: 00 00 00 00 84 E4 3E 01 0F 00 34 00 08 8B 8D 00 ......>...4.....

013EDDF4: F4 8A 8D 00 21 94 41 00 00 00 00 00 2C DE 3E 01 ....!.A.....,.>.

013EDE04: 00 00 00 00 02 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDE14: 94 DF 3E 01 84 E4 3E 01 14 E4 3E 01 00 00 00 00 ..>...>...>.....

013EDE24: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 DF 3E 01 ............x.>.

013EDE34: 0D 99 41 00 14 06 A8 00 90 D4 5F 3D 94 DF 3E 01 ..A......._=..>.

013EDE44: 84 E4 3E 01 14 E4 3E 01 00 00 00 00 84 E4 3E 01 ..>...>.......>.

013EDE54: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDE64: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDE74: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDE84: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDE94: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDEA4: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDEB4: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDEC4: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDED4: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDEE4: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDEF4: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDF04: 0D 00 00 00 C0 09 A8 00 EC 7F 41 00 C0 09 A8 00 ..........A.....

013EDF14: 41 00 00 00 0D 00 00 00 84 E4 3E 01 84 E4 3E 01 A.........>...>.

013EDF24: 14 E4 3E 01 78 DF 3E 01 8D 75 42 00 14 E4 3E 01 ..>.x.>..uB...>.

013EDF34: 10 1A 80 00 0E 00 00 00 90 D4 5F 3D 84 E4 3E 01 .........._=..>.

013EDF44: 21 76 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 !vB.............

013EDF54: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EDF64: 90 D4 5F 3D 90 D4 5F 3D CC E4 3E 01 8B B5 7A 00 .._=.._=..>...z.

013EDF74: FF FF FF FF C4 E3 3E 01 98 78 42 00 14 06 A8 00 ......>..xB.....

013EDF84: 4C E4 3E 01 BC DC A7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 L.>.............

013EDF94: 20 00 00 00 14 06 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...............

013EDFA4: 9D E1 F6 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...~............

013EDFB4: 00 00 00 00 F4 3F FE 7E 40 E0 3E 01 04 E1 3E 01 .....?.~@.>...>.

013EDFC4: 40 00 00 00 00 C0 FB 7F D4 0B 61 F7 40 00 00 00 @.........a.@...

013EDFD4: EF A7 FA 7E 26 00 00 00 04 E1 3E 01 40 00 00 00 ...~&.....>.@...

013EDFE4: D7 AD FA 7E 00 CC FE 7E 40 E0 3E 01 04 E1 3E 01 ...~...~@.>...>.

013EDFF4: F4 3F FE 7E 04 E1 3E 01 00 00 00 00 44 E1 3E 01 .?.~..>.....D.>.

013EE004: 43 A9 FA 7E 02 00 00 00 18 E0 3E 01 00 00 00 00 C..~......>.....

013EE014: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 E2 3E 01 ..............>.

013EE024: 00 00 00 00 0C E2 3E 01 31 00 00 00 2F 00 00 00 ......>.1.../...

013EE034: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EE044: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EE054: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D E1 F6 7E ...............~

013EE064: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EE074: F4 3F FE 7E FC E0 3E 01 03 00 00 00 5A AA FA 7E .?.~..>.....Z..~

013EE084: 02 00 00 00 FC E0 3E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ......>.........

013EE094: 00 00 00 00 26 AA FA 7E 72 59 4B F7 D7 AD FA 7E ....&..~rYK....~

013EE0A4: 00 CC FE 7E FC E0 3E 01 F4 4F DF 7E 00 00 00 00 ...~..>..O.~....

013EE0B4: 54 4F DD 7E E4 E0 3E 01 00 00 00 00 F3 FE F7 7E TO.~..>........~

013EE0C4: A0 51 13 00 A0 51 13 00 E0 0F 61 F7 59 A8 FA 7E .Q...Q....a.Y..~

013EE0D4: F4 9F 9B 7E 01 00 00 00 44 E1 3E 01 C8 00 00 00 ...~....D.>.....

013EE0E4: 03 2A 9A 7E 04 E1 3E 01 00 00 00 00 84 51 13 00 .*.~..>......Q..

013EE0F4: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

013EE104: 00 00 00 00 F3 FE F7 7E B0 09 A8 00 E0 09 A8 00 .......~........

013EE114: 00 00 00 00 02 00 00 00 F4 3F FE 7E 80 09 A8 00 .........?.~....

013EE124: 14 20 9D 00 88 09 A8 00 8A 01 F8 7E F3 FE F7 7E . .........~...~

013EE134: 20 0A A8 00 20 0A A8 00 00 00 00 00 02 00 00 00 ... ...........

013EE144: F4 3F FE 7E E0 09 A8 00 14 20 9D 00 E8 09 A8 00 .?.~..... ......

013EE154: 8A 01 F8 7E 40 00 00 00 9D E1 F6 7E 32 00 00 00 ...~@......~2...

013EE164: 02 00 00 00 9D E1 F6 7E F4 3F FE 7E 02 00 00 00 .......~.?.~....

013EE174: 2C FC F7 7E F4 3F FE 7E CB 09 F8 7E 40 00 00 00 ,..~.?.~...~@...------------------------------------------------------------------------------


======================================================================

Hardware/Driver Information:

Processor: 0x0

Page Size: 4096

Min App Address: 0x10000

Max App Address: 0x7ffeffff

Processor Mask: 0xf

Number of Processors: 4

Processor Type: 586

Allocation Granularity: 65536

Processor Level: 16

Processor Revision: 1027

Os Version: 5.1

Os Service Pack: 3.0

Os Bit Size: 32


Percent memory used: 29

Total physical memory: 3887702016

Free Memory: 2740277248

Page file: 7888015360

Total virtual memory: 2147352575

//**********************************terminal*****************************//

michal@michal-MS-7641:~$ wininstaller

wininstaller: nie znaleziono polecenia

michal@michal-MS-7641:~$ wine installer

wine: cannot find L"C:\\windows\\system32\\installer.exe"

michal@michal-MS-7641:~$ wine uninsatller

wine: cannot find L"C:\\windows\\system32\\uninsatller.exe"

michal@michal-MS-7641:~$ wine uninstaller

fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (15000): STUB

fixme:wininet:InternetSetOptionW INTERNET_OPTION_SEND/RECEIVE_TIMEOUT 15000

fixme:heap:HeapSetInformation (nil) 1 (nil) 0

fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (1000): STUB

fixme:wininet:InternetSetOptionW INTERNET_OPTION_SEND/RECEIVE_TIMEOUT 1000

fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (2000): STUB

fixme:wininet:InternetSetOptionW INTERNET_OPTION_SEND/RECEIVE_TIMEOUT 2000

fixme:heap:HeapSetInformation (nil) 1 (nil) 0

fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (4000): STUB

fixme:wininet:InternetSetOptionW INTERNET_OPTION_SEND/RECEIVE_TIMEOUT 4000

fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (8000): STUB

fixme:wininet:InternetSetOptionW INTERNET_OPTION_SEND/RECEIVE_TIMEOUT 8000

fixme:heap:HeapSetInformation (nil) 1 (nil) 0

fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (16000): STUB

fixme:wininet:InternetSetOptionW INTERNET_OPTION_SEND/RECEIVE_TIMEOUT 16000

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Errors\\2012-09-21 17.08.44 Crash.dmp" 1 4 (nil) (nil) 0x1396a8 (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Errors\\2012-09-21 17.08.44 Crash.dmp" 1 -2147483644 (nil) (nil) (nil) (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Errors\\2012-09-21 17.08.44 Crash.dmp" 1 4 (nil) (nil) 0x139760 (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Errors\\2012-09-21 17.08.44 Crash.dmp" 1 -2147483644 (nil) (nil) (nil) (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Errors\\2012-09-21 17.08.44 Crash.txt" 1 4 (nil) (nil) 0x139760 (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Errors\\2012-09-21 17.08.44 Crash.txt" 1 -2147483644 (nil) (nil) (nil) (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Errors\\2012-09-21 17.08.44 Crash.txt" 1 4 (nil) (nil) 0x139760 (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Errors\\2012-09-21 17.08.44 Crash.txt" 1 -2147483644 (nil) (nil) (nil) (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\Agent-20120921-171038330.log" 1 4 (nil) (nil) 0x139760 (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\Agent-20120921-171038330.log" 1 -2147483644 (nil) (nil) (nil) (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\Agent-20120921-171038330.log" 1 4 (nil) (nil) 0x139760 (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\Agent-20120921-171038330.log" 1 -2147483644 (nil) (nil) (nil) (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\AgentErrors-20120921-170844363.log" 1 4 (nil) (nil) 0x139760 (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\AgentErrors-20120921-170844363.log" 1 -2147483644 (nil) (nil) (nil) (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\AgentErrors-20120921-170844363.log" 1 4 (nil) (nil) 0x139760 (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\AgentErrors-20120921-170844363.log" 1 -2147483644 (nil) (nil) (nil) (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\AgentErrors-20120921-171038330.log" 1 4 (nil) (nil) 0x139760 (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\AgentErrors-20120921-171038330.log" 1 -2147483644 (nil) (nil) (nil) (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\AgentErrors-20120921-171038330.log" 1 4 (nil) (nil) 0x139760 (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\AgentErrors-20120921-171038330.log" 1 -2147483644 (nil) (nil) (nil) (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\Agent-20120921-170844363.log" 1 4 (nil) (nil) 0x139760 (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\Agent-20120921-170844363.log" 1 -2147483644 (nil) (nil) (nil) (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\Agent-20120921-170844363.log" 1 4 (nil) (nil) 0x139760 (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\Agent-20120921-170844363.log" 1 -2147483644 (nil) (nil) (nil) (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\AgentDownload-20120921-170844363.log" 1 4 (nil) (nil) 0x139760 (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\AgentDownload-20120921-170844363.log" 1 -2147483644 (nil) (nil) (nil) (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\AgentDownload-20120921-170844363.log" 1 4 (nil) (nil) 0x139760 (nil)

fixme:advapi:SetNamedSecurityInfoW L"C:\\users\\Public\\Dane aplikacji\\Battle.net\\Agent\\Agent.1267\\Logs\\AgentDownload-20120921-170844363.log" 1 -2147483644 (nil) (nil) (nil) (nil)

fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (32000): STUB

fixme:wininet:InternetSetOptionW INTERNET_OPTION_SEND/RECEIVE_TIMEOUT 32000

fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (60000): STUB

fixme:wininet:InternetSetOptionW INTERNET_OPTION_SEND/RECEIVE_TIMEOUT 60000

fixme:hnetcfg:fw_profile_get_NotificationsDisabled 0x1360a0, 0x33f9c0

fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (64000): STUB

fixme:wininet:InternetSetOptionW INTERNET_OPTION_SEND/RECEIVE_TIMEOUT 64000

wine: Call from 0x7ef83408 to unimplemented function IPHLPAPI.DLL.GetExtendedTcpTable, aborting

michal@michal-MS-7641:~$

(GioWDS) #2

Najprościej to zainstalować na windowsie i zgrać na linuksa :slight_smile:


(Michalluberda) #3

Ta opcja mnie nie zadawala. Obstawiam, że błąd powoduje mój sprzęt i brak odpowiedniego softu. Ludzie grają w WoW-a pod Winem. A to jest jedyna gra w jaką gram, dlatego tak bardzo mi tym zależy.


(RubasznyRumcajs) #4

nie żeby to była moja sprawa, ale blizzard pobanował ludzi grających w diablo 3 i starcrafta 2 (m.innymi- mnie) na/przez wine…


(ra-v) #5

To że pod WINE nie wszystko działa to normalne.

Możesz zainstalować przez PlayOnLinux - on dobiera odpowiednie wersje WINE do programów.

http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&iId=1922


(Michalluberda) #6

dzięki za ostrzeżenie.

Co do WoW-a to są poradniki jak to robić natomiast nie mogę znaleść by ktoś miał błądy podczas samej instalacji. Zaczyna instalowac ale przerywa. Wszystkie klucze do gry kupowałem drogą elektroniczną i nie mam płyty z instalatorem korzystam z update. Będę musaiał jeszcze raz przejrzeć czy nie mam portów poblokowanych. Sam Wine działa poniewaz przed chwila zainstalowalem gierke.

Pod PlayOnLinux mam ten sam problem. Włacza sie uploader i po chwili podczas instalacji wyskakuje blad instalacyjny blizza

425901_371392769607643_184725991_n.jpg

Dodane 22.09.2012 (So) 20:49

Powoli idzie do przodu udało mi się usunąć pojawiający się błąd Blizza.

Wynikiem komendy

ifconfig

miałem eth0 oraz lo gdzieś wyczytałem że proxy nie może łączyć się z adresem zaczynającym się na 127.X.X.X Wyłączyłem lo i pomogło… ale po rozpoczęciu instalacji pokazuje się Blizzard update i cały czas “idą” trzy kropki. W terminalu pokazuje mi 408803_371467699600150_290955643_n.jpg