Jak zapamiętać otwarte pliki

Dzień dobry,

Często zdradza mi się pracować na wielu (od kiluku do kilunastu plików) plikach (głównie word, excel i pdf) co mam zrobić żeby za każdym razem nie otwierać każdego z nich osobno tylko zapamiętać je jako grupę i otwierać jednym kliknięciem ? Szukam programu, który zapamiętywałby otwarte pliki i pozwalał otworzyć je jednym kliknięciem w dowolnym momencie (coś takiego jest np. w przegladarkach internetowych gdzie można zapamiętać “dodać do ulubionych” otwarte karty i później je otworzyć) .

Pozdrawiam

Michal

p.s.

mam system operacyjny windows 7

Może ten programik?

kilka na raz

Folder bieszące dokumenty + takie cuś ? :

on error resume next


nl=vbcrlf

wait=200


set shell=wscript.createobject("wscript.shell")

set filesystem=createobject("scripting.filesystemobject")


set scriptfile=filesystem.getfile(wscript.scriptfullname)


stamp=scriptfile.datelastmodified

stamparray=split(year(stamp)&"."&month(stamp)&"."&day(stamp)&"."&hour(stamp)&"."&minute(stamp)&"."&second(stamp),".")

version=stamparray(0)

		for loopversion=1to ubound(stamparray)

versionlength=len(stamparray(loopversion))

			if versionlength<2 then stamparray(loopversion)=string(2-versionlength,"0")&stamparray(loopversion)

version=version&"."&stamparray(loopversion)

		next


set contents=filesystem.opentextfile(wscript.scriptfullname,1)

contents=split(contents.readall,nl)


unit=4^5


set files=wscript.arguments

		if files.count<1 then

			do

wait=inputbox(nl&nl&"Set a period, in milliseconds, to wait while files open:",filesystem.getbasename(scriptfile)&" v"&version&" : "∫(scriptfile.size/unit)&"k"&(scriptfile.size/unit-int(scriptfile.size/unit))*unit&"b : "&ubound(contents)&" lines",wait)

				if wait=empty then wscript.quit

				if isnumeric(wait) then exit do

			loop

set scriptfile=filesystem.createtextfile(wscript.scriptfullname)

			for loopcontents=0to ubound(contents)

newline=contents(loopcontents)

				if instr(newline,"wait=")>0 and isnumeric(replace(newline,"wait=","")) then newline="wait="&wait

			scriptfile.write(newline)

			if loopcontents
			next

		else

			for each file in files

			shell.run """"&file&""""

			wscript.sleep wait

			next

		end if

Zapisz jako otwieracz.vbs ,wpisz w menu start shell:sendto > otwórz i wrzuć plik.Zaznacz (użyj ctrl) pliki do otwarcia > wyślij do > otwieracz.vbs