Jak zapisać dane z formularza(facebook) do sesji i do bazy

Witam proszę o pomoc,jak przekazać z takiego formularza z facebooka:

scrolling="auto"

    frameborder="no"

    style="border:none"

    allowTransparency="true"

    width="100%"

    height="330">
[/code]

do własnego systemu rejstracji.Zapisuje do bazy tylko pola z hasłem i czasem dodania.Proszę o jakąkolwiek podpowiedż jak to zrobić???

http://developers.facebook.com/docs/plu … istration/

scrolling="auto"

    frameborder="no"

    style="border:none"

    allowTransparency="true"

    width="100%"

    height="330">


<?php

define('FACEBOOK_APP_ID', ');

define('FACEBOOK_SECRET', '');


function parse_signed_request($signed_request, $secret) {

 list($encoded_sig, $payload) = explode('.', $signed_request, 2); 


 // decode the data

 $sig = base64_url_decode($encoded_sig);

 $data = json_decode(base64_url_decode($payload), true);


 if (strtoupper($data['algorithm']) !== 'HMAC-SHA256') {

  error_log('Unknown algorithm. Expected HMAC-SHA256');

  return null;

 }


 // check sig

 $expected_sig = hash_hmac('sha256', $payload, $secret, $raw = true);

 if ($sig !== $expected_sig) {

  error_log('Bad Signed JSON signature!');

  return null;

 }


 return $data;

}


function base64_url_decode($input) {

  return base64_decode(strtr($input, '-_', '+/'));

}


if ($_REQUEST) {

 echo '
signed_request contents:';

 $response = parse_signed_request($_REQUEST['signed_request'], 

                  FACEBOOK_SECRET);

 echo '

';

 print_r($response);

 echo '

'; } else { echo ‘$_REQUEST is empty’; } ?>[/code]

echo '

';

 print_r($response);

 echo '

';[/code]

wyświetla dane,teraz tylko problem przekazania do bazy,jak je przekazać???

http://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp