Jak zapisać gif w logomocji - edytor postaci


(Macliske) #1

Jak zapisać plik gif w programie logomocja - edytor postaci?

Mam pełną wersję programu, ale jak zapisuje plik gif, to zamiast animacji mam samo zdjęcie.

Kiedyś używałem programu, do którego kopiowałem klatki z logomocji i zapisywałem jako gif i było cacy. Niestety zapomniałem nazwy tego progrmau:(