Jak zapisać konkretną datę w formacie MS DOS i MS Windows Cookie?


(zgredzio) #1

Na jednym z przedmiotów na studiach mam do zrobienia ćwiczenie, w którym należy podać konkretną datę i godzinę (31.05.2014 r., 18:00) w kilku formatach. W grupie udało nam się już kilka ustalić, ale pozostały nam 2, z którymi nie potrafimy sobie poradzić:

  • MS DOS

  • MS Windows Cookie

 

Polecenie brzmi:

"Przy pomocy programu DCode ustalić zapisy dzisiejszej daty i godziny (nr grupy) w podanym formacie."

 

Przy pomocy pewnych wskazówek daliśmy sobie radę m. in. z formatem Unixowym i Mac OS, ale do ww. nie mamy żadnych podpowiedzi. Będę wdzięczny za pomoc.