Jak zapisać obraz 32 bit w infranview?


(Herubq3) #1

mam problem otóz che sobie zapiać obraz 32 bit a nie wiem jak ?

jeszcze jedno pytanie jak zanaczyć funkcje natęzenie kolorów w tym samym programie ?