Jak zapisać zmienną w Corona(LUA) tak aby po zamknięciu programu można było ją wczytać


(Mieszkom1) #1

Chodzi o to, że program pobiera od użytkownika dane i tworzy z nich zmienną x przechowującą liczbę. Chciałbym by po zamknięciu programu a następnie jego uruchomieniu nadal była taka jak przed zamknięciem. Chcę przez CoronaSDK utworzyć plik .exe i .apk