Jak zapisać znak # aby nie był początkiem komentarza


(Ghost of Cain) #1

Wewnątrz skryptu muszę zapisać hasło które posiada wśród znaków znak # i nie za bardzo wiem jak zapisać ten znak aby tekst za nim nie stawał się komentarzem

np: " to_jest#SkomplikowanehasLo!@ " jest widziane jako "to_jest"

Nie działa poprzedzenie # znakiem slash, backlash ani zamknięcie w cudzysłowiu pojedyńczym , czy podwójnym.


(system) #2

mi dziala


(Frankfurterium) #3

# u mnie działa.


(roobal) #4

Jakiego języka skryptowego nazywasz i/lub jakiej powłoki?