Jak zastopować końcowy efekt w Corel MotionStudio 3D


(esc) #1

Robiąc jakąś animację, zapisuje ją jako plik wideo. Podczas odtwarzania końcówka filmu wraca do punktu rozpoczęcia a ja chciałbym żeby zastopowała  na środku - jak to zrobić ?