Jak zbudować templatke dla Joomla w Nvu?


(JarekMk) #1

Jak osadzać te elementy ? I ustawić tak aby tworzył na div'ach ? Ktoś już z tego korzystał ?