Jak zlikwidować numerację stron dok. word?


(dao) #1

Dokument word z naniesioną nuemracją, jak odwrócić ten proces, udaje mi się jedynie usunąć numerację pierwszej strony.


(Sidhmor) #2

Klkasz widok--> nagłówek i stopka i potem poprostu na jednej ze stron zaznaczasz numer i go kasujesz... u mnie działa,przed chwilą sprawdzałem...