Jak zlikwidować wyskakujace okno przy starcie Windows


(Areksorys) #1

Witam tak jak w temacie. Przy starcie Windows wyskakuje mi takie okienko które pojawia się odkąd zainstalowałem sterowniki do karty dżwiękowej, ale tych sterowników już nie mam a okienko dalej jest i denerwuje :evil:

post-11372-13856533852622_thumb.jpg


(p19koz) #2

Jaką masz kartę dźwiękową?


(Longhorn2009) #3

Usuń zbędne wpisy z autostartu. Możesz do tego wykorzystać narzędzie konfiguracji sytemu (msconfig).


(Esspero231) #4

Jv16Powertools + CCLeaner i wyszukuj pozostałości.


(Areksorys) #5

Realtek ALC850 AC’97 to moja karta dżwiękowa. Jak szukać w tych programach albo w msconig i czego szukać, jaka nazwa?? Proszęo dokładne instrukcje do programów i msconfig bo nigdy czegoś takiego nie robiłem.


(Leon$) #6

Pobierz HijackThis 2 http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?f=16&t=36654

:slight_smile:


(Areksorys) #7

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:58:15, on 2008-03-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe

C:\Program Files\Samsung\Highlight Zone II\Highlight.exe

C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe

C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVRMVCR.EXE

C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVSCHL.EXE

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Big Brother\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKLM…\Run: [sony Ericsson PC Suite] “C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe” /startoptions

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [uIUCU] C:\DOCUME~1\BIGBRO~1\USTAWI~1\Temp\UIUCU.EXE -CLEAN_UP

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU…\Run: [Philips Intelligent Agent] “C:\Program Files\Philips\Intelligent Agent\Philips Intelligent Agent.exe” /SILENT

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] “C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe”

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Highlight Zone II.lnk = C:\Program Files\Samsung\Highlight Zone II\Highlight.exe

O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?

O4 - Global Startup: Remote Controller.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVRMVCR.EXE

O4 - Global Startup: TVSCHL.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVSCHL.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.optimus.pl

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


(Leon$) #8

wpisy

O4 - HKLM\..\Run: [UIUCU] C:\DOCUME~1\BIGBRO~1\USTAWI~1\Temp\UIUCU.EXE -CLEAN_UP

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

usuń HijackThisem >> Fix checked zrób optymalizacje autostartu start >> wszystkie programy >> autostart >> pousuwaj nie potrzebne skróty (ja bym wywalił wszystko) z uruchamiania wyłączył bym jeszcze

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [Philips Intelligent Agent] "C:\Program Files\Philips\Intelligent Agent\Philips Intelligent Agent.exe" /SILENT

przez usunięcie wpisów w HijackThis wyłączenie tych aplikacji oceń sam

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"

Usunięcie skrótu z autostartu niczym nie grozi są to tylko skróty można przywrócić

Usunięcie wpisu 04 w HijackThis również niczym nie grozi wyłącza jedynie aplikację z uruchamiania w trakcie startu systemu

Wyłączone programy z uruchamiania systemu możesz w każdej chwili włączyć i będą działać

Gdybyś zdecydował się na optymalizacje proponowaną przeze mnie rób to po kolei

Pierwsze trzy podane wpisy usuń obowiązkowo

:slight_smile: