Jak zmienić Adres IP w Ubuntu?

Witam, mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak zmienić IP w ubuntu ?

Nie jestem zbyt obeznany bo posiadam ubuntu od godziny dopiero

Jakie i gdzie wpisywać komendy żeby zmienić IP?

Dziękuje za odpowiedzi

w menadżerze połączeń (na pasku)

możesz ustawić i podać statyczny adres ip

Sposobów masz kilka, możesz użyć graficznego menedżera sieci, o który wspomniał skrzek , zdefiniować konfigurację sieci w pliku /etc/network/interfaces lub zdefiniować tymczasowe ustawienia w terminalu. Skoro pytasz o polecenia, to masz do wyboru ifconfig oraz ip.

ifconfig eth0 add 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

Lub

ip addr add 192.168.1.1/24 braodcast 192.168.1.255 dev eth0

natomiast adresację czyścisz poleceniem

ip addr flush dev eth0

gdzie:

192.168.1.1 to przykładowy adres IP

255.255.255.0 to maska podsieci

192.168.1.1/24 to zapis adresu z prefiksem, można używać zamiennie, wówczas nie potrzeba podawać maski podsieci, system wyliczy sobie długość adresy sieci z prefiksu. 24 oznacza, że adres sieci to 24 pierwsze bity z 32 bitowego adresu, czyli pozostałe 8 bitów to adresy dla komputerów.

eth0 to nazwa interfejsu sieciowego, gdzie eth0 to karta sieciowa (przewodowa), wlan0 lub ath0 to karta sieci bezprzewodowej.

Jak wpisuje te polecenia to wyskakuje błąd;

Error: either "local" is duplicate, or "braodcast" is a garbage.

Podajesz właściwy adres? To co ja podałem to tylko przykładowy adres IP.

Gdy wklejam swój adres IP to wyskakuje:

szymek@szymek-Compaq-Mini-311-1000:~$ ifconfig eth0 add 195.88.115.248 netmask 255.255.255.0 broadcast 195.88.115.248

SIOCSIFNETMASK: Brak dostępu

SIOCSIFBRDADDR: Brak dostępu

SIOCSIFFLAGS: Brak dostępu

szymek@szymek-Compaq-Mini-311-1000:~$

Polecenie trzeba wykonać z uprawnieniami administratora:

sudo ifconfig eth0 add 195.88.115.248 netmask 255.255.255.0 broadcast 195.88.115.248

Jeśli adres sieci ma 24 bity, to jakim cudem adres rozgloszeniowy jest taki sam jak adres hosta? Błąd masz już na poziomie adresacji. Jeśli byłoby to nawet połączenie typu punkt-punkt to błąd masz również na poziomie adresacji, bo maska podsieci powinna być 32-bitowa, a w takiej sieci nie ma adresu rozgłoszeniowego. Bład w adresacji powoduje właśnie wyświetlenie tego komonukatu.

Sprawdź jeszcze raz adresację. Jeśli już, prawidłowo powinno to wyglądać tak.

sudo ifconfig eth0 add 195.88.115.248 netmask 255.255.255.0 broadcast 195.88.115.255

lub

sudo ip addr add 195.88.115.248/24 broadcast 195.88.115.255 dev eth0

Jeśli chcesz przypisać adres IP na stałe (ip oraz ifconfig przypisuje adres tymczasowo, po restarcie będziesz musiał znowu wlepać adres), edytujesz plik /etc/network/interfaces,

sudo nano /etc/network/interfaces

dopisujesz tam takie coś

auto eth0

iface eth0 inet static

address 195.88.115.248

netmask 255.255.255.0

gateway 195.88.115.254

broadcast 195.88.115.255

network 195.88.115.0

żeby zapisać zmiany, wciskasz klawisze Ctrl+O, żeby wyjść z edytora, wciskasz Ctrl+X. Nie podałeś adresu bramy domyślnej, adres bramy to często najniższy adres sieci, czyli 195.88.115.1 lub najwyższy, czyli 195.88.115.254, ale może być zupełnie inny, wówczas jeśli jest inny, niż podałem, musisz zmienić wartość gateway 195.88.115.254 na właściwy na adres bramy. Teraz trzeba załadować konfigurację interfejsów sieciowych poleceniem.

sudo service networking restart

gdyby pojawił się jakiś błąd i coś nie działało, wykonaj tradycyjne.

sudo /etc/init.d/networking restart

Przy użyciu ifconfig/ip musisz również ręcznie podać adres bramy, dodając trasę domyślną do tablicy routingu, to jest trasa statyczna.

sudo route add -net 0/0 gw 195.88.115.254

I tutaj podobnie, po gw podajesz adres właściwy dla bramy domyślnej.

UWAGA! Jeśli będziesz konfigurował adresację w pliku /etc/network/interfaces , nie musisz wykonywać powyższego polecenia, które prawdopodobnie i tak zwróci błąd, że trasa już istnieje, lub jeśli system do tego dopuści, będziesz miał zduplikowaną trasę, co może powodować problemy z łącznością z internetem.