Jak zmienić ikone kosza

Jak zmienić kosz na pulpicie? Chodzi mi o to aby w miejsce kosza podstawić inną ikonke.

Panel Sterowania -> Ekran -> Pulpit -> Dostosuj pulpit -> Zmień ikonę

Dziękuje. Można zamknąć.