Jak zmienić ikone kosza


(Sadowy) #1

Jak zmienić kosz na pulpicie? Chodzi mi o to aby w miejsce kosza podstawić inną ikonke.


(boczi) #2

Panel Sterowania -> Ekran -> Pulpit -> Dostosuj pulpit -> Zmień ikonę


(Sadowy) #3

Dziękuje. Można zamknąć.