Jak zmienic położenie pasku startu


(Malwyna) #1

rewrweqf9.th.jpg

Jak zmienić położenie tego paska startu na domyślny czyli na dole :slight_smile:


(Cosik Ktosik) #2

Użyj tego programu: http://legalne.info/soft/1028/Taskbar-Repair-Tool-Plus

lub też kliknij prawym przyciskiem na niebieskim obszarze. Odznacz blokadę paska zadań, potem chwyć za pasek i go przeciągnij. Następnie ponownie zablokuj.


(M Zganiacz) #3

Prawy myszy na pasek i sprawdź czy jest zablokowany. Jeśli jest to odznacz "zablokuj pasek" i lewym myszy przeciągnij go na dół ekranu.